HEM OM CULTURA KULTURARKIVET MUSIK KONTAKT
         
 
Bakgrund och historik
Nationella värdegrunden
Kultur och sociala aktiviteter
Reminecensmetoden
Musik i vården
Om Ankie
Media
 

Nationella värdegrundens intentioner

Ett av regeringens kulturpolitiska mål – är att alla ska ha möjlighet att delta i Kulturlivet. Ett utvecklingsområde i vården är hur personalen ska kunna erbjuda socialt och kulturellt innehåll -i linje med den nationella värdegrundens intentioner-ett värdigt liv samt en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

 

Varför behövs Kulturarkivet?
Kulturens viktigaste uppgift - är att öppna våra sinnen och skapa mervärde i våra liv. ”Feel alive inside” eller delaktig och levande -är därför en bra beskrivning på känslan av kultur och sociala aktiviteter.
• Kultur är ”triggers” som väcker minnen och ökar förmågan till kommunikation och koncentration.
• Kulturupplevelser som delas med andra skapar samhörighet.
• Kroppens må-bra-hormoner ökar.
• Ögonen får liv och trots krämpor, funktionshinder, synnedsättning eller demens – kan vi skratta, känna glädje och meningsfullhet i tillvaron.
• Hur vi mår och känner oss – beror till stor del på känsla av meningsfullhet.


Kultur och sociala aktiviteter kommunicerar med det friska i oss,

så DÄRFÖR - bör vi se på detta som ett hälsofrämjande redskap!

 

Med Kulturarkivet och Spotify...

finns stora möjligheter att sätta guldkant på tillvaron varje dag - att LEVA LIVET i linje med den nationella värdegrundens intentioner.

 

 


 

 
         
         
  © 2017 Cultura Aktivitet & Inspiration   •   tel: 070-683 19 67   •   info@cultura-aktivitet.se