HEM OM CULTURA KULTURARKIVET MUSIK KONTAKT
         
 
Bakgrund och historik
Nationella värdegrunden
Kultur och sociala aktiviteter
Reminecensmetoden
Musik i vården
Om Ankie
Media
 

Varför är kultur och sociala aktiviteter så viktigt?

Varför bör vi se det som lika självklara arbetsuppgifter som andra omvårdnadsuppgifter?

Kulturens viktigaste uppgift -är att öppna våra sinnen och skapa mervärde i våra liv. ”Feel alive inside” eller delaktig & levande -är därför en bra beskrivning på känslan av kultur och sociala aktiviteter.

Kultur är ”triggers” som väcker minnen och ökar förmågan till kommunikation och koncentration.

Kulturupplevelser som delas med andra skapar samhörighet.

 

Kroppens må-bra-hormoner ökar.

Ögonen får liv och trots krämpor, funktionshinder, synnedsättning eller demens – kan vi skratta, känna glädje och meningsfullhet i tillvaron.

 

Kultur och sociala aktiviteter frisätter endorfiner som gör att vi mår bra inifrån och känner lycka och tillfredställelse, så DÄRFÖR - bör vi se på detta som ett hälsofrämjande redskap!


 
         
         
  © 2017 Cultura Aktivitet & Inspiration   •   tel: 070-683 19 67   •   info@cultura-aktivitet.se