HEM OM CULTURA KULTURARKIVET MUSIK KONTAKT
         
 
Bakgrund och historik
Nationella värdegrunden
Kultur och sociala aktiviteter
Reminicensmetoden
Musik i vården
Om Ankie
Media
 

Reminiscensmetoden               

Enkelt beskrivet är reminicens en metod där man samtalar
och arbetar med kultur, historia och traditioner -för att väcka
och stimulera slumrande minnen.

För att locka fram minnen från det förflutna, använder man i
reminicensarbetet föremål ”triggers” som väcker associationer till olika teman. Det kan vara bruksföremål, textläsning om historiska händelser, sånger, kläder, fotografier, musik, dikter eller andra inslag som stimulerar våra sinnen, smak, lukt och hörsel.

Att känna igen sig i ett välbekant sammanhang -kan skapa en
känsla av trygghet och öka lusten att kommunicera.

Att se sig själv som delaktig i en gemenskap kan skapa en känsla av samhörighet.

Reminicens är även en metod för att stärka identiteten och människors självkänsla, hos den som drabbats av en demens eller andra hälsoförluster.

         
         
  © 2017 Cultura Aktivitet & Inspiration   •   tel: 070-683 19 67   •   info@cultura-aktivitet.se